Choď na obsah Choď na menu
 


Ústredným leitmotívom mojej kampane je zníženie nezamestnanosti a kriminality v kraji.

 

Vážení občania,
 
     som  tretí  kandidát na post župana,  navrhnutý za ľavicovú stranu Úsvit, kandidát, ktorý  zatiaľ ako jediný  bojuje za vaše práva, za lepšie  sociálne  potreby a istoty.  Poznám spôsob  ako znížiť  vysokú nezamestnanosť, rozširujúcu sa  chudobu, či  kriminalitu v našom kraji.

      Zatiaľ sme jediná ľavicová strana, ktorá  rešpektuje platné zákony a sociálne potreby.  Z predchádzajúcej  riadiacej praxe poznám spôsob,  ako vytvoriť mnoho pracovných miest  v chudobných okresoch   ako je Rimavská Sobota, Revúca, či  Poltár. V okresoch, ktoré od roku 1993  sú v prvej päťke najzaostalejších okresov.  Pritom je viac než  známe, že z doterajších županov sa týmto okresom  nikto nevenoval, ani súčasný župan,  europoslanec a poslanec NRSR nie je výnimkou. A ani jedna  z parlamentných  politických strán. Naopak -  venovali sa  devastácii  závodov, čím pripravili množstvo ľudí o prácu.


     1.  Pretože som človek mimoriadne zodpovedný k svojim krajanom,  vážim  si  zákon  pre  riadenie  žúp    č. 302/2001 Z. z., (§ 4) a v zmysle tohto zákona dokážem  vytvoriť mnoho pracovných miest v našich hladových dolinách (viď, písm. d.). Či už  využívaním ľudských, prírodných  ale aj iných zdrojov k zlepšeniu životnej úrovne. Ďalej chcem riešiť otázku  neprispôsobivých občanov  z ekonomického a sociálneho aspektu.


    2.   Rovnakým spôsobom   chcem spolupracovať  s občanmi na tvorbe ochrany životného prostredia, nasadením  zodpovedných odborníkov. Kraj v minulosti utrpel nezodpovedným prístupom  europoslancov k poľnohospodárskej výrobe, čím značne ohrozili sebestačnosť kvalitnými potravinami.


    3. Postupne chcem  obnoviť  socialistické  vymoženosti  zdevastovaného zdravotníctva. Mojim cieľom je skvalitniť celkový zdravotný stav občanov, odbúrať  dlhé čakacie doby  na rôzne operácie, znížiť ceny za poskytované služby a lieky a napokon zaviesť bezplatné zdravotníctvo.

 

    4.   Ďalšou mojou náplňou bude presadzovanie lepších podmienok  pre rozvoj výchovy a vzdelávania. Najmä na stredných školách so snahou  nanovo vytvárať  odborné školstvo pre mnohé potrebné profesie.  Najmä  pre chýbajúcu profesiu:   cestár  k lepšiemu skvalitneniu údržby našich ciest, potom  technik pre spracovanie rôznych bioodpadov, čím vyriešim ekologickú,  energetickú, ako aj  rómsku otázku.


    5. Aj z tohto dôvodu  mojou ďalšou činnosťou bude lepšie koordinovať rozvoj  telesnej kultúry  a športu,  ako aj starostlivosť o deti a mládež, čím budem predchádzať detskej kriminalite a záškoláctvu.


    6. Keďže mám  dostatočné životné  skúsenosti, poznám spôsob ako zlepšovať  údržbu ciest v našom kraji   za predpokladu vysokej  odbornosti a nie politického klientelizmu. Chcem ekonomickejšie využívať  každý vynaložený cent nielen v oblasti ciest, ale  aj v iných oblastiach.