Choď na obsah Choď na menu
 


Aká je realita a súčasnosť:

23. 10. 2013

 Milí občania,       

        

     nezadržateľné sa nám  blížia voľby do vyšších územných celkov - (VUC).  A  s úctou ku všetkým potenciálnym voličom  si Vás  týmto dovoľujem osloviť,  s otázkou:, či ste spokojní so zadlžujúcou  politikou Doc. JUDr. Róberta Ficu  CSc., v ktorej nikto nenachádza potrebnú  vymožiteľnosť práva , spravodlivosť,  alebo nárok na primeranú prácu,  či  sebarealizáciu tu v tomto Banskobystrickom kraji?

     

   Aká je realita  a súčasnosť:

    

   Určite sa pamätáte, že pred rokom 1989, ryba bola len jedlom ,,žobrákov“ v cene  2, 10 Kčs,  takto sa jej niekedy hovorilo  po našich  trhoviskách. Dnes sa pre nás stala luxusnou lahôdkou.

 

   Kuracie zadky, ktoré sme pred  rokom 1989 hádzali len psom, sa po určitých rokoch ,,demokracie“ začali predávať s kúskom chrbta v honosnom balení Číňanov spolu  s paprčkami a krkmi ako delikatesa.

 

    Prostredníctvom  draho platených reklám  si dnes už nevidíme ani na špičku nosa, a tým  si neuvedomujeme, čo sme si sami zdevastovali, rozkradli,  či zbúrali a teraz sa čudujeme, že niet žiadnych pracovných  príležitosti, pre žiadnych z našich občanov.

  

   Exekútor dopisuje adresu a správca domu  hádže do schránky vyúčtovanie s tučným nedoplatkom, a za chvíľu sa   stávate bezdomovcom. Takto sa dnes presadzujú práva ,,demokracie“  pravicových vlád od roku 1989 až do súčasnosti, vrátane tzv. reforiem a zadlžujúcej politiky, Róberta Ficu.

 

   A tými sú zákazy, príkazy, nariadenia, poučenia, ktorým už človek prestáva  rozumieť a vyznať sa v nich je priam nemožné. Kamery a čipy nás sledujú na každom kroku. Kdekoľvek sa pohneme, sme pod kontrolou. Všetko je evidované, zaznamenané, len nie bohatstvo  hrobárov socializmu, s ktorým disponujú okrem iných aj multimilionári a milionári  zo Smeru - SD.

 

   Každá správa, každá pošta, každý telefonát, každá platba, každý mail, každý niekedy veľmi malý súkromný pohyb je v súčasnosti pod organizovaným dohľadom skorumpovanej polície v rukách Smeru, ktorej za tieto služby v náručí  EU veľmi draho platíme.

 

  Zarážajúce je , že aj pri takomto špicľovaní dochádza k neúmernej trestnej činnosti o akých som nemal v minulosti ani tej najmenšej potuchy.

.

   Prepady, drogy, násilie, výpalníctvo, vraždy sa stali bežným prejavom v tejto 24 ročnej  ,,demokracii“ – čiže anarchii. Zbavujeme sa  vlastnej identity, pretože súhlasíme so všetkým, čo po nás cudzie inštitúcie, banky, poisťovne, mobilní operátori a pod., požadujú.

 

    V dvadsaťštyri ročnej  modernej  anarchii,  na každom  mieste stretávame množstvo špinavých a chorých bezdomovcov, ktorí sa určite na ulici pred rokom 1989 nenarodili, ale im to spôsobili prijaté reformy.   Vystriedaná príkazová ekonomika  sa zamenila za trhový nekontrolovateľný mechanizmus, ktorý pre podvodníkov vytvoril daňový raj  a zlaté  zamestnanecké padáky.

 

       Stali sme sa len  číslom  štatistického a daňového úradu,  alebo  číslom  sociálnej poisťovne, ktorá  svojimi službami  z človeka spravila bezvýznamný tovar.  Preukazuje to rok 2011, že na hranici chudoby alebo sociálneho vylúčenia  už žije 1,1 milióna  Slovákov, čo je 20, 6  % z celej populácie

     

       S úctou k Vám sa Vás pýtam, ako ľavicový politik z Úsvitu,

   

 kde sa podeli právne a sociálne hodnoty, kde je vlastná podstata človeka? Kde je niečo viac, ako strohé konštatovanie nerozhodnutého občana v krčme? Prečo  sa ľudia boja prispieť k lepšiemu a k spravodlivejšiemu životu tu v tomto kraji a tu na Slovensku, ale len bezhlavo mlčia? 

Prečo, nedobrovoľným odchodom  mladých  ľudí podporujeme cudziu ekonomiku? Prečo sa za tejto ,,demokracie“  vytratila láska, porozumenie, ľudskosť, tolerancia, teplo dotyku rúk, ako aj  úcta k  šedinám.    

 

    Prečo už dnes nechceme spoznať  svojho suseda, dokonca nevieme, aký plat má vlastná žena, či manžel?  Nesmieme už dať  ani po zadku vlastnému dieťaťu, ak nechceme mať problémy so súčasnými úradmi udržiavanými z peňazí ,,vyspelej“  EU, a tým sami podporujeme  záškoláctvo, detskú agresivitu, bezmocnosť, a tým vedome  pestujeme  kozmopolitov.

 

   Nevadí nám, že každým dňom sledujeme, len deštrukčne pôsobiace televízne stanice, kde seriály bez konca nahradzujú  kultúrne vyžitie určitej skupiny nevedomých a možno aj nevidomých ľudí.

 

    K lekárovi chodíme s platobnou kartou, alebo s peňaženkou v ruke. Bavíme sa ako roboti, keď jeden rozpráva o zlom  stave  terajšej ,,demokracie“, druhý zo strachu budúcnosti  radšej hľadí do obrazovky počítača.

 

    Pred Ficovou spolitizovanou políciou,  už si nemôžete povedať vlastný názor, aj napriek  tomu že nás okradli, zneužili,  alebo  pripravili  o hmotné právo. A tým žijeme v neustálom strese a v napätí, ktoré vyvoláva  frustračné  skraty  u  jednotlivcov.  Pričom nikto z nás  nie je istý svojim zajtrajškom, lebo nič preto nerobíme.

 

    Nie som sám, komu súčasná anarchia začala poriadne vadiť. Ide o nezmieriteľnú vadu tejto spoločnosti, ktorej náprava bude veľmi dlho trvať. K spoločenskej náprave môže dôjsť  len ak spojíme sedliacky zdravý rozum v zdravý cieľ, a tým zvýšime  životnú  úroveň  k  socialistickým pomerom, inak sa sami, ako národ zlikvidujeme.

 

     Svet ochorel a niektorí z nás  ochoreli s ním vstupom do zadlženej  EU. Rastú   duševné choroby, depresie, samovraždy,  naštartoval  sa proces triedenia ľudí a tým sa  výrazne znižuje hodnota človeka. 

 

      Dozrel čas aby som mal  okolo seba len úprimných a spravodlivých  ľudí, s ktorými dokážem zmeniť  náš pokazený svet.  Jedine  spolu s Vami budem citlivejšie vnímať Vaše požiadavky, nástrahy a obmedzenia pre ďalšie roky.  Vzdelanosť, odbornosť , prístupnosť, či otvorenosť  nech je začiatkom nášho sociálneho boja za krajšiu spravodlivejšiu spoločnosť.

 

      

    Jedine  my ľavičiari z Úsvitu poznáme cestu, k lepšiemu rastu našej ekonomiky, ako aj k vyššej životnej úrovní.  Sme zatiaľ jediná strana, ktorá má program aj k Rómskej otázke a k jej zamestnanosti.  K  tomu potrebujeme  Vašu podporu a  plošnú výmenu  súčasných politikov, nie len vo VUC,  ale aj  v NR - SR,  pod heslom: 

 

 

                                                         Výzva pre otvorenú myseľ

                                                                          Úsvit

                                                       Vytvárame spoločné hodnoty   

  

 

 

       Prihovára sa k Vám  predseda   ľavicovej politickej strany Úsvit, navrhnutý kandidát na post predsedu VUC Banskobystrického kraja, Ing. Pavel Chovanec,  ktorý  si vždy s Vami veľmi rád  vymení svoje  skúsenosti o súčasnej ,,spravodlivosti“  a pomôže Vám riešiť   Vaše problémy  so skúsenosťami mediátora.

                                                                     

                          Ďakujem za každý otvorený prejav demokracie vo forme dialógu.