Choď na obsah Choď na menu
 


Poďakovanie

21. 11. 2009

Touto cestou sa chceme poďakovať Vám, všetkým našim voličom, za vyjadrenú dôveru a  podporu, ktorú ste nám preukázali vo voľbách do VUC. Hoci sme neuspeli podľa našich očakávaní, neodrádza nás to pokračovať v našej začatej práci a  presvedčiť Vás o správnosti  politických zámerov ľavicovej strany Úsvit.

 

      Uvedomujeme si, že len veľmi málo príslušníkov z ľavicového Úsvitu dokázalo verejne vystúpiť so svojim ľavicovým programom pred voľbami do samosprávnych krajov na televíznych obrazovkách, či v dennej tlači a  prezentovať pripravené a spoľahlivé riešenia vo všetkých oblastiach spoločenského života! Môžeme však zodpovedne povedať, že mladí úsviťáci z banskobystrického regiónu, ponúkli vhodné riešenia pre mladú generáciu, vo všetkých sférach spoločenského života, ako aj doriešenie dnes často proklamovanej rómskej otázky a to aj  napriek narastajúcej kriminalite, neznášanlivosti a veľkej nezamestnanosti v tomto regióne, pričom musíme zdôrazniť, že tieto riešenia neboli akceptované vôľou tohto ľudu! Faktom však zostáva, že na predvolebnej kampani Úsvitu sa priživili aj revizionisti z  Hrdličkovej KSS a z koaličného Smeru – DS.

             Tieto výsledky volieb nás však neodrádzajú od našej politickej práce, pretože si uvedomujeme, že v našej krajine demokracia nesilnie, ale len zo dňa  na  deň narastá  nežiaduca anarchia a  to prostredníctvom neobvyklej demagógie vychádzajúcej z vládnucich kruhov. Vieme aj to, že doterajšie politické špičky, svoju moc udržujú  len prostredníctvom prekrúcania histórie, faktov, lesťou a  klamstvom! Akceptovanie takto vytvoreného marazmu, je len posledným varovným signálom, pred hroziacou spoločenskou pohromou. Túto nepriaznivú situáciu, v  súčasnej dobe veľmi jasne dokumentuje priveľmi rozbujnela korupcia a  problematické súdnictvo. Takto sa nám pomaly, ale iste na našom území usadzuje vírus nacionalizmu, a rasizmu! Potvrdili to aj terajšie voľby a to cez voleného kontroverzného kandidáta pána Mariána Kotlebu (čo v súčasnej dobe tvorí až 10.03 % z nášho obyvateľstva v B. B.  kraji). Jeho voľba predstavuje veľké spoločenské riziko a prejav neznášanlivosti, ktorý by sa mal s plnou vážnosťou riešiť.

     Nie je nič horšieho ako pôsobenie nevedomosti, s ktorou som sa často stretával v  rámci svojej predvolebnej kampane. Je to smutné, že sa nám                                                    vytráca odvaha, hodnotový systém a ľudský charakter!

     My ľavičiari z  Úsvitu sa držíme starých ale osvedčených porekadiel, či filozofických myšlienok overených časom.

 

       ,, Ak chceme urobiť človeka šťastným, treba naplniť jeho ruky prácou, jeho srdce láskou, jeho rozum životným cieľom, jeho pamäť užitočnými vedomosťami, jeho budúcnosť nádejou a jeho žalúdok potravou a tým sa vyhneme akýmkoľvek spoločenským nežiaducim rizikám!“

 

         ,,Pritom pretrhnutá tradícia sa len ťažko obnovuje, ak sa vôbec obnoví ....,

 

         ,,Uvedomme si, že ak nevládne spravodlivosť, sloboda je len prázdne slovo!

 

    

 

 

   

 

 

      Mali by sme si uvedomiť, že Slovanskú kultúru musíme pestovať, aj keď sme v  tejto dobe chudobní. Nemôžeme čakať, až keď zbohatneme cez EU!

 

 Preto so všetkou vážnosťou odporúčam naším občanom, aby sa zúčastňovali na všetkých verejných, či  politických aktivitách, ktoré výraznou mierou ovplyvňujú vývoj našej spoločnosti. Zároveň vyzývam všetkých občanov, aby sa zapojili do konečného riešenia spravodlivosti a  tým vyvodzovali zodpovedajúce dôsledky za zlyhanie spoločnosti, vo všetkých oblastiach, ako aj voči tým, ktorí sa podieľali na rozbití národnej jednoty, nedoriešených podvodov, ako aj  na rozbití dobre vybudovaného štátneho majetku v rokoch 1989 až 2009, čím vytvorili pre našich občanov len vysokú nezamestnanosť a mravný úpadok! Pochopme, že aj napriek voľbám nás stále vedú podvodníci a  klamári, ktorí v mene ľudu rozbíjali náš spoločný štát a naďalej budú beztrestne rozkrádať spoločný majetok!

 

  Na záver len toľko.

 

  Všetkým zúčastneným občanom vo voľbách do VUC, za ľavicový Úsvit     v Banskobystrickom samosprávnom kraji, ďakujem za prejavenú odvahu a hlavne za svoj vyjadrený súhlas s  našou politikou! Budeme sa snažiť v našej práci pokračovať a  presvedčiť Vás, ale aj našich nevoličov o správnosti politiky ľavicovej  strany Úsvit.  

                            

                                                   Ďakujem.

 

                                                      Ing. Pavel  Chovanec

 

   

 

 

 

Výsledky z volieb do samosprávneho kraja B.B., kde bol zastúpený ľavicový Úsvit!

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.