Choď na obsah Choď na menu
 


Patenty

29. 11. 2009

http://www.indprop.gov.sk/

 

 

P 286733

(11)

Číslo dokumentu

286733

(21)

Číslo prihlášky

112-2005

(22)

Dátum podania prihlášky

17.10.2005

(24)

Dátum nadobudnutia účinkov patentu

6.4.2009

 

Vestník ÚPV SR č.

4/2009

(31)

Číslo prioritnej prihlášky

 

(32)

Dátum podania prioritnej prihlášky

 

(33)

Krajina alebo regionálna organizácia priority

 

(40)

Dátum zverejnenia prihlášky

3.5.2007

 

Vestník ÚPV SR č.

5/2007

(47)

Dátum sprístupnenia patentu verejnosti

19.3.2009

(51)

Medzinárodné patentové triedenie

B62D1/00

     Verzia MPT: 9

(54)

Názov

Bezpečnostné katapultážne riadenie volantu pre všetky mobilné energetické prostriedky

(57)

Anotácia

Bezpečnostné katapultážne zariadenie volantu do všetkých mobilných energetických prostriedkov tvorí stojan (10) riadenia, na ktorom je primontovaný domček (43) na vidlicové prichytenie stĺpika (15) riadenia a uhlový zubový delič (12) na nastavenie volantu (28), do ktorého zapadá úplný zaisťovací segment (39), namontovaný na rúrkovom držiaku (52) stĺpika (15) riadenia spolu s domčekom (47) vidlicového prichytenia držiaka (11) stĺpika riadenia (15), v ktorom je umiestnený výsuvný držiak (17) stĺpika (15) riadenia, a cez domček (35) s valcovým puzdrom (34), ťažnú pružinu (33) s výškovým obmedzovačom (37) a s pozdĺžnym zubovým deličom (42) a s dvomi výsuvnými nastaviteľnými spojovacími hriadeľmi (16) a cez dva domčeky hriadeľa volantu (28), dva kardanové bezpečnostné kríže (22) úplné, dve ťažné pružiny (14) a cez úplné napínacie lano (20) je pripojené na ovládací pedál (21).

(62)

Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky

 

(73)

Meno (názov) majiteľa (-ov)

Chovanec Pavel, Ing.; Slatinské Lazy 9; 962 25 Slatinské Lazy; SK

(72)

Meno pôvodcu (-ov)

Chovanec Pavel, Ing.; Slatinské Lazy 9; 962 25 Slatinské Lazy; SK

(74)

Meno a adresa zástupcu (-ov)

 

(86)

Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT

 

(87)

Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT

 

 

Stav

udelený

 

Právny stav patentu

Platný

 

Patentový spis

PDF (562,93 KB)

 

Prihláška

PDF (692,57 KB)

 

Nadobúdateľ licencie a dátum zápisu do registra

 

 

Ponuka licencie

nie

 

Zrušenie patentu

 

 

Čiastočné zrušenie patentu

 

 

Zánik patentu

 

 

Súdny spor

nie

 

Zriadenie záložného práva

 

 

 

P 285599

(11)

Číslo dokumentu

285599

(21)

Číslo prihlášky

1485-2001

(22)

Dátum podania prihlášky

17.10.2001

(24)

Dátum nadobudnutia účinkov patentu

5.4.2007

 

Vestník ÚPV SR č.

4/2007

(31)

Číslo prioritnej prihlášky

 

(32)

Dátum podania prioritnej prihlášky

 

(33)

Krajina alebo regionálna organizácia priority

 

(40)

Dátum zverejnenia prihlášky

2.5.2003

 

Vestník ÚPV SR č.

5/2003

(47)

Dátum sprístupnenia patentu verejnosti

23.3.2007

(51)

Medzinárodné patentové triedenie

A01B59/00
A01B63/02
A01B63/10
A01B63/102

     Verzia MPT: 9

(54)

Názov

Upínacie zariadenie na poľnohospodársku a inú techniku

(57)

Anotácia

Upínacie zariadenie je zhotovené tak, že medzi zadnou časťou upínajúcej čeľuste (6) a vodiacim domčekom (9) je na zaisťovacom čape (7) nasunutá tlačná pružina (8), pričom na koncovej časti zaisťovacieho čapu (7) je upevnené upínacie lano (11), ktoré je spojené s ovládacou pákou (22) cez úplné napínacie lano (13). Zaisťovací čap (7) je ovládaný elektricky alebo hydraulicky, alebo pneumaticky.

(62)

Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky

 

(73)

Meno (názov) majiteľa (-ov)

Chovanec Pavel, Ing.; Slatinské Lazy 9; 962 25 Slatinské Lazy; SK

(72)

Meno pôvodcu (-ov)

Chovanec Pavel, Ing.; Slatinské Lazy 9; 962 25 Slatinské Lazy; SK

(74)

Meno a adresa zástupcu (-ov)

Paučová Miroslava; Slatinské Lazy 9; 962 25 Slatinské Lazy; SK

(86)

Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT

 

(87)

Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT

 

 

Stav

udelený

 

Právny stav patentu

Zaniknutý

 

Patentový spis

PDF (345,49 KB)

 

Prihláška

PDF (397,54 KB)

 

Nadobúdateľ licencie a dátum zápisu do registra

 

 

Ponuka licencie

nie

 

Zrušenie patentu

 

 

Čiastočné zrušenie patentu

 

 

Zánik patentu

17.10.2007

 

Súdny spor

nie

 

Zriadenie záložného práva